बारश्यासाठी पाळणे 

गुणी बाळ असा … 

 

गुणी बाळ असा जागसि कां रे वांया । नीज रे नीज शिवराया

अपरात्री प्रहर लोटला बाई । तरि डोळा लागत नाहीं ॥

हा चालतसे चाळा एकच असला । तिळ उसंत नाहीं जिवाला ॥

निजवायाचा हरला सर्व उपाय । जागाच तरी शिवराय ॥

चालेल जागता चटका

हा असाच घटका घटका

कुरवाळा किंवा हटका

कां कष्‍टविसी तुझी सांवळी काया । नीज रे नीज शिवराया ॥१॥

ही शांत निजे बारा मावळ थेट । शिवनेरी जुन्नर पेठ ॥

त्या निजल्या ना तशाच घाटाखालीं । कोंकणच्या चवदा ताली ॥

ये भिववाया बागुल तो बघ बाळा । किति बाई काळा काळा ॥

इकडे हे सिद्दि-जवान

तो तिकडे अफझुलखान

पलिकडे मुलुख मैदान

हे आले रे तुजला बाळ धराया । नीज रे नीज शिवराया ॥२॥

________________________________________________________________________

बाळा जो जो रेऽऽऽ

पापणिच्या पंखांत झोंपु दे डोळ्यांची पाखरे !
झोंपी गेल्या चिमण्या राघु
चिमण्या राजा नकोस जागूं
हिरव्या पानांवरील झोंपलीं वेलींचीं लेंकरें !
पुरे खेळणें आतां बाळा
थांबव चाळा , थांबव बाळा
शब्द ऎकतें झोंपेमधुनी चाळवतें बा रे !
मेघ पांढरे उशार घेउनी
चंद्र तारका निजल्या गगनीं
वनदेवींनी उघडीं केलीं स्वप्नांची मंदिरे !

बाळा जो जो रेऽऽऽ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please wait...

Subscribe to our newsletter

Want to be notified when our article is published? Enter your email address and name below to be the first to know.
Main Menu